Investor

General Meeting of Shareholders

Schedule and Procedures of Dividend Distribution 2023 ID ID EN EN
Summary of Minutes of AGMS – May 29, 2024 ID ID EN EN
Rules of AGMS – May 29, 2024 ID ID EN EN
Invitation of AGMS - May 29, 2024 ID ID EN EN
AGMS Power of Attorney Template (Shareholders) ID ID EN EN
Announcement of AGMS - Apr 22, 2024 ID ID EN EN